Om Fenix

Fenix är en ideell studentförening med miljö och hållbar utveckling som utgångspunkt. Vi har som mål med vår verksamhet att skapa ett engagemang för miljö, hållbar utveckling och rättvis handel bland Malmö Högskolas studenter. Vår förening vill skapa en medvetenhet om miljö och hållbar utveckling och uppmuntra till opinionsbildning. Denna sida är en kanal för informationsspridning för allt angående vår förening, events och liknande.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s